Журнал обліку звернень і заяв громадян

Журнал обліку звернень і заяв громадян

75.00 грн.

“Журнал обліку звернень і заяв громадян” включено до переліку документації з управлінської діяльності закладу дошкільної освіти.

Журнал обліку звернень і заяв громадян

Зміст

“Журнал обліку звернень і заяв громадян” складено відповідно до Закону України “Про звернення громадян” від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР (зі змінами та доповненнями в редакції від 11.10.2018 р.).

Витяги з Положення:
“Стаття 3. … Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.”

“Стаття 5. Вимоги до звернення
Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.
Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).
Звернення може бути усним чи письмовим.
Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні “гарячі лінії” та записується (реєструється) посадовою особою.
Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.”

Додаткова інформація

Видавництво

ЛІПС

Формат

А4

Кількість сторінок

48 с.

Обкладинка

м’яка

Мова

українська

Відгуки

Наразі немає відгуків.

Залиште перший відгук на “Журнал обліку звернень і заяв громадян”