Конспекти логопедичних занять із навчання правильної вимови звуків [с], [с'], [з] , [з'] , [ц], [ц'], [дз], [дз'] дітей дошкільного віку

Конспекти логопедичних занять із навчання правильної вимови звуків [с], [с’], [з] , [з’] , [ц], [ц’], [дз], [дз’] дітей дошкільного віку

500.00 грн.

Схвалено Міністерством освіти і науки України до використання у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами (протокол №4 від 23 травня 2014 року). Лист №14.1/12-5-986 від 24.06.2014.

Комплект: навчально-методичний посібник, 2 конверти формату А5, дидактичний матеріал (65 карток).

У навчально-методичному посібнику подано конспекти логопедичних занять із навчання правильної вимови звуків [с], [с′], [з], [з′], [ц], [ц′], [дз], [дз′] дітей дошкільного віку з метою індивідуальної корекції вимови цих звуків, зокрема постановки, автоматизації, диференціації їхньої правильної вимови, та формування первинних комунікативних умінь і навичок уживання.
До навчально-методичного посібника додаються дидактичні матеріали для логопедичних занять із навчання правильної вимови звуків [с], [с′], [з], [з′], [ц], [ц′], [дз], [дз′] дітей дошкільного віку у вигляді карток. Перше видання вийшло у 2008 р.
Навчально-методичний посібник призначено для практичного використання логопедами, дефектологами, вихователями логопедичних груп ДНЗ, логопедами закладів охорони здоров’я, реабілітаційних центрів та батьками.

logo_C_Z_

Описание товара

Передмова

Розділ І. Науково-методичні засади логопедичної роботи при порушеннях вимови звуків [с], [с′], [з], [з′], [ц], [ц′], [дз], [дз′] у дітей дошкільного віку

1.1. Характеристика звуків [с], [с′], [з], [з′], [ц], [ц′], [дз], [дз′]
1.2. Артикуляція звуків [с], [с′], [з], [з′], [ц], [ц′], [дз], [дз′]
1.3. Види порушень вимови звуків [с], [с′], [з], [з′], [ц], [ц′], [дз], [дз′]

Розділ ІІ. Методика логопедичної роботи при порушеннях вимови звуків [с], [с′], [з], [з′], [ц], [ц′], [дз], [дз′] у дітей дошкільного віку

2.1. Методика логопедичної роботи на І етапі
2.2. Методика логопедичної роботи на ІІ етапі
2.2.1. Постановка правильної вимови звуків [с], [с′], [з], [з′], [ц], [ц′], [дз], [дз′]
2.2.2. Автоматизація звуків [с], [с′], [з], [з′], [ц], [ц′], [дз], [дз′]
2.2.3. Диференціація звуків [с], [с′], [з], [з′], [ц], [ц′], [дз], [дз′]
2.3. Методика логопедичної роботи на ІІІ етапі
2.4. Методика проведення індивідуальних занять із корекції вимови звуків у дітей дошкільного віку

Розділ ІІІ. Конспекти логопедичних занять із навчання правильної вимови звуків [с], [с′], [з], [з′], [ц], [ц′], [дз], [дз′] дітей дошкільного віку

3.1. Конспекти логопедичних занять із навчання правильної вимови звуків [с], [с′]
3.1.1. Конспекти логопедичних занять підготовчого етапу
Заняття 1. Підготовка мовного апарату до правильної вимови звука [с]
Заняття 2. Підготовка мовнослухового та мовнорухового аналізаторів до правильного сприймання й відтворення звука [с]
Заняття 3. Вправляння органів артикуляційного апарату в якісному виконанні елементів артикуляційного укладу (пози) звука [с]
Заняття 4. Розвиток фонематичного слуху
Заняття 5. Розпізнавання й розрізнення правильної та викривленої вимови звука [с]
3.1.2. Конспекти логопедичних занять із формування первинних вимовних умінь і навичок звуків [с], [с′]
Заняття 6. Постановка правильної вимови звука [с]
Заняття 7. Постановка звука [с] способом наслідування
Заняття 8. Постановка звука [с] механічним способом
Заняття 9. Постановка звука [с] змішаним способом
Заняття 10. Автоматизація звука [с] у складах
Заняття 11. Автоматизація звука [с] у словах
Заняття 12. Автоматизація звука [с] у словах зі збігом приголосних
Заняття 13. Автоматизація звука [с] у словах і реченнях
Заняття 14. Автоматизація звука [с] у словах і реченнях зі збігом приголосних
Заняття 15. Постановка звука [с′] й автоматизація у складах
Заняття 16. Автоматизація звука [с′] у словах
Заняття 17. Автоматизація звука [с′] у складах, словах зі збігом приголосних
Заняття 18. Автоматизація звука [с′] у словах і реченнях
Заняття 19. Автоматизація звука [с′] у словах зі збігом приголосних і реченнях
Заняття 20. Диференціація звуків [с], [с′] в ізольованій вимові і складах
Заняття 21. Диференціація звуків [с], [с′] у складах і словах
Заняття 22. Диференціація звуків [с], [с′] у словах і реченнях
Заняття 23. Диференціація звуків [с], [с′] у реченнях та самостійному зв’язному мовленні
3.1.3. Конспекти логопедичних занять етапу формування комунікативних умінь і навичок
Заняття 24. Розвиток комунікативних умінь і навичок
Заняття 25. Розвиток комунікативних умінь і навичок
3.2. Конспекти логопедичних занять із навчання правильної вимови звуків [з], [з′]
3.2.1. Конспекти логопедичних занять із формування первинних вимовних умінь і навичок звуків [з], [з′]
Заняття 26. Постановка правильної вимови звука [з]
Заняття 27. Постановка звука [з] за наслідуванням
Заняття 28. Постановка звука [з] механічним способом
Заняття 29. Постановка звука [з] змішаним способом
Заняття 30. Автоматизація звука [з] у складах і словах
Заняття 31. Автоматизація звука [з] у словах зі збігом приголосних
Заняття 32. Автоматизація звука [з] у словах і реченнях
Заняття 33. Автоматизація звука [з] у словах зі збігом приголосних і реченнях
Заняття 34. Постановка правильної вимови звука [з′] й автоматизація у складах
Заняття 35. Автоматизація звука [з′] у складах, словах і реченнях
Заняття 36. Автоматизація звука [з′] у словах зі збігом приголосних і реченнях
Заняття 37. Диференціація звуків [з], [з′] в ізольованій вимові, у складах і словах
Заняття 38. Диференціація звуків [з], [з′] у словах і реченнях
Заняття 39. Диференціація звуків [с], [з] в ізольованій вимові, у складах і словах
Заняття 40. Диференціація звуків [с], [з] у словах і реченнях
Заняття 41. Диференціація звуків [с′], [з′] в ізольованій вимові, у складах і словах
Заняття 42. Диференціація звуків [с′], [з′] у словах і реченнях
3.2.2. Конспекти логопедичних занять етапу формування комунікативних умінь і навичок
Заняття 43. Розвиток комунікативних умінь і навичок
Заняття 44. Розвиток комунікативних умінь і навичок
Заняття 45. Розвиток комунікативних умінь і навичок
3.3. Конспекти логопедичних занять із навчання правильної вимови звуків [ц], [ц′]
3.3.1. Конспекти логопедичних занять підготовчого етапу
Заняття 46. Підготовка мовнослухового та мовнорухового аналізаторів до правильного сприймання й відтворення звука [ц]
Заняття 47. Розпізнавання й розрізнення викривленої вимови звука [ц]
3.3.2. Конспекти логопедичних занять із формування первинних вимовних умінь і навичок звуків [ц], [ц′]
Заняття 48. Постановка правильної вимови звука [ц]
Заняття 49. Автоматизація звука [ц] у складах і словах
Заняття 50. Автоматизація звука [ц] у словах і реченнях
Заняття 51. Автоматизація звука [ц] у складах і словах зі збігом приголосних та реченнях
Заняття 52. Постановка правильної вимови звука [ц′]
Заняття 53. Автоматизація звука [ц′] у складах і словах
Заняття 54. Автоматизація звука [ц′] у словах і реченнях
Заняття 55. Диференціація звуків [ц], [ц′] в ізольованій вимові, у складах і словах
Заняття 56. Диференціація звуків [ц], [ц′] у словах і реченнях
3.3.3. Конспекти логопедичних занять етапу формування комунікативних умінь і навичок
Заняття 57. Розвиток комунікативних умінь і навичок
Заняття 58. Розвиток комунікативних умінь і навичок
Заняття 59. Розвиток комунікативних умінь і навичок
3.4. Конспекти логопедичних занять із навчання правильної вимови звуків [дз], [дз′]
3.4.1. Конспекти логопедичних занять підготовчого етапу
Заняття 60. Підготовка мовнослухового та мовнорухового аналізаторів до правильного сприймання й відтворення звука [дз]
Заняття 61. Розпізнавання й розрізнення правильної та викривленої вимови звука [дз]
3.4.2. Конспекти логопедичних занять із формування первинних вимовних умінь і навичок звуків [дз], [дз′]
Заняття 62. Постановка правильної вимови звука [дз]
Заняття 63. Автоматизація звука [дз] у складах і словах
Заняття 64. Автоматизація звука [дз] у словах і реченнях
Заняття 65. Автоматизація звука [дз] у словах зі збігом приголосних і реченнях
Заняття 66. Постановка правильної вимови звука [дз′] й автоматизація у складах
Заняття 67. Автоматизація звука [дз′] у словах і реченнях
Заняття 68. Диференціація звуків [дз], [дз′] в ізольованій вимові, складах і словах
Заняття 69. Диференціація звуків [дз], [дз′] у словах і реченнях
Заняття 70. Диференціація звуків [дз], [дз′] у реченнях та самостійному зв’язному мовленні
3.4.3. Конспекти логопедичних занять етапу формування комунікативних умінь і навичок
Заняття 71. Розвиток комунікативних умінь і навичок
Заняття 72. Розвиток комунікативних умінь і навичок

Література

Дополнительная информация

Автор

Мазур Н.В.

Издательство

ЛІПС

Формат

А5

Год издания

2013

Язык

украинский

Количество страниц

388 с.

Обзоры

Отзывов пока нет.

Залиште перший відгук на “Конспекти логопедичних занять із навчання правильної вимови звуків [с], [с’], [з] , [з’] , [ц], [ц’], [дз], [дз’] дітей дошкільного віку”