Логопедична робота з дітьми із фонетико-фонематичними порушеннями мовлення: завдання, вправи, ігри

Логопедична робота з дітьми із фонетико-фонематичними порушеннями мовлення: завдання, вправи, ігри

350.00 грн.

Навчально-методичний посібник включає: завдання, вправи та ігри з роз­витку правильної артикуляції кожного звука і фонематичних процесів, із підго­товки дихання, голосу й артикуляції до постановки, автоматизації та диферен­ціації вимови звуків у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, з вправляння у вимові всіх звуків у складах, словах, словосполученнях і реченнях.

Навчально-методичний посібник спеціально укладений для логопедів, вихователів та батьків, які включені у процес логопедичної роботи з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку із ФФПМ та корекції порушення вимови голосних та приголосних звуків.

Описание товара

Передмова

РОЗДІЛ І. Теоретичні засади логопедичної роботи з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку із фонетико-фонематичними порушеннями мовлення

1.1. Особливості мовлення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

із фонетико-фонематичними порушеннями мовлення

1.2. Система логопедичної роботи з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку

із фонетико-фонематичними порушеннями мовлення

1.3. Використання завдань, вправ та ігор у логопедичній роботі з дітьми дошкільного

та молодшого шкільного віку із фонетико-фонематичними порушеннями мовлення

 

РОЗДІЛ ІІ. Підготовчий етап логопедичної роботи з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку із фонетико-фонематичними порушеннями мовлення

2.1. Завдання, вправи та ігри з розвитку і корекції рухливості артикуляційного апарату

2.1.1. Статичні артикуляційні завдання, вправи та ігри

2.1.2. Динамічні артикуляційні завдання, вправи та ігри

для щелеп і щік

для губ

для м’язів язика

для кінчика язика

для спинки язика

для кореня язика, м’язів глотки і м’якого піднебіння

2.1.3. Інтеґровані артикуляційні завдання, вправи та ігри з іншими видами діяльності

Комплексні артикуляційні завдання, вправи та ігри з рухами

Вправи з кулькою

Вправи з ложкою

Вправи для язика з водою

Вправи зі смужкою

Артикуляційні казки

 

2.2. Завдання, вправи та ігри з розвитку і корекції правильного мовленнєвого дихання

2.2.1. Розвиток і корекція діафраґмального дихання

Вправи з положення лежачи

Вправи та ігри з положення сидячи

Завдання, вправи та ігри з положення стоячи

2.2.2. Розвиток і корекція тривалого видиху

2.2.3. Розвиток і корекція мовленнєвого дихання

Завдання, вправи та ігри на основі звука

Завдання, вправи та ігри на основі складу і слова

Ігри на основі фраз і віршів

2.2.4. Інтеґровані дихальні вправи та ігри з іншими видами діяльності

2.3. Завдання, вправи та ігри з розвитку і корекції сили та висоти голосу

2.3.1. Розвиток сили голосу

2.3.2. Розвиток висоти голосу

2.3.3. Розвиток тембру голосу

2.3.4. Інтеґровані вправи та ігри з розвитку голосу з іншими видами діяльності

2.4. Завдання, вправи та ігри з розвитку і корекції інтонаційної виразності

та просодичних компонентів мовлення

2.4.1. Розвиток і корекція темпо-ритмічного оформлення мовлення

2.4.1.1. Сприймання ритмічних структур у мовленні

2.4.1.2. Відтворення ритмічних структур у мовленні

2.4.1.3. Розвиток темпової сторони мовлення

2.4.2. Розвиток і корекція мелодико-інтонаційної сторони мовлення

2.4.2.1. Розвиток мелодики

2.4.2.2. Розвиток і корекція вживання логічного наголосу та паузи

2.4.2.3. Розвиток і корекція інтонаційної виразності мовлення

2.4.3. Інтеґровані ігри з іншими видами діяльності

 

РОЗДІЛ ІІІ. Завдання, вправи та ігри з автоматизації і диференціації вимови голосних та приголосних звуків

3.1. Завдання, вправи та ігри з автоматизації вимови поставлених голосних і приголосних звуків

3.1.1. Завдання, вправи та ігри з автоматизації вимови голосних звуків

Автоматизація вимови голосних звуків ізольовано та у складах

Автоматизація вимови голосних звуків у словах, реченнях

Автоматизація вимови голосних звуків у зв’язному мовленні

3.1.2. Вправи та ігри з автоматизації вимови приголосних звуків

Автоматизація вимови приголосних звуків ізольовано та у складах

Автоматизація вимови приголосних звуків у словах, реченнях

Автоматизація вимови приголосних звуків у зв’язному мовленні

3.1.3. Інтеґровані вправи та ігри з автоматизації вимови звуків з іншими видами діяльності

 

3.2. Завдання, вправи та ігри з диференціації вимови автоматизованих голосних і приголосних звуків

3.2.1. Диференціація вимови автоматизованих голосних звуків

Диференціація вимови голосних звуків на рівні звука і складу

Диференціація вимови голосних звуків на рівні слова

Диференціація вимови голосних звуків у зв’язному мовленні

3.2.2. Диференціація вимови автоматизованих приголосних звуків

Диференціація вимови приголосних звуків на рівні звука і складу

Диференціація вимови приголосних звуків на рівні слова та у словосполученнях

Диференціація вимови приголосних звуків за ознаками м’якості–твердості, дзвінкості–глухості

Диференціація вимови приголосних звуків у зв’язному мовленні

3.2.3. Інтеґровані вправи з диференціації вимови з іншими видами діяльності

 

3.3. Завдання, вправи та ігри з розвитку звуко-складової структури слова

3.3.1. Завдання, вправи та ігри з поділу і вимови слів за складами

3.3.2. Завдання, вправи та ігри з поділу і вимови двоскладових слів

3.3.3. Вправи та ігри з поділу і вимови трискладових слів

3.3.4. Вправи з вимови односкладових слів

3.3.5. Вправи та ігри з поділу і вимови багатоскладових слів

3.3.6. Інтеґровані завдання, вправи й ігри з вимови різноскладових за структурою слів з іншими видами діяльності

3.4. Завдання, вправи та ігри з розвитку фонематичних процесів

3.4.1. Завдання, вправи та ігри з розвитку слухової уваги і пам’яті,

впізнавання та розрізнення немовленнєвих звуків

3.4.2. Завдання та ігри з розвитку розрізнення висоти, сили, тембру голосу

3.4.3. Вправи та ігри з розвитку розрізнення слів, близьких за своїм звуковим складом

3.4.4. Вправи та ігри з розвитку диференціації складів

3.4.5. Вправи та ігри з розвитку диференціації фонем

3.4.6. Завдання, вправи та ігри з розвитку навичок

елементарного фонематичного звукового аналізу і синтезу та уявлень

3.4.7. Інтеґровані завдання, вправи та ігри з іншими видами діяльності

 

РОЗДІЛ ІV. Завдання, вправи та ігри із формування комунікативних умінь і навичок у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку із фонетико-фонематичними порушеннями мовлення

4.1. Завдання, вправи та ігри з розвитку діалогічного мовлення в дітей дошкільного віку

4.2. Завдання, вправи та ігри з розвитку монологічного мовлення в дітей дошкільного віку

4.3. Інтеґровані ігри з іншими видами діяльності

Список використаних джерел

Дополнительная информация

Автор

Федорович Л.О., Чубенко О.В.

Издательство

Липс

Формат

А4

Количество страниц

306 с.

Язык

украинский

Обзоры

Отзывов пока нет.

Залиште перший відгук на “Логопедична робота з дітьми із фонетико-фонематичними порушеннями мовлення: завдання, вправи, ігри”